טופ ריל אסטייט

טופ ריל אסטייט ייזום ואחזקות בע"מ:

החברה בבעלות מלאה של רו"ח אליאור גבאי נוסדה בשנת 2010

יזום וניהול פרויקט משכנות האומה - הפרויקט אוכלס לפני כשנה - היקף הפרויקט של כ – 200 מיליון ₪.

ניהול פרויקט 'רמות הירוקה' בהיקף של 153 יחידות דיור היקף פרויקט כ – 300 מליון ₪ (במהלך ביצוע).

החברה מחזיקה בפרויקטים בתחום התמ"א בשלבים שונים.

איתנות פיננסית – לצד הונה העצמי של הקבוצה, לחברות בקבוצה קשרי עבודה שוטפים עם בנקים ועם
גופים פיננסים חוץ בנקאיים, המאפשרים לחברה לבצע פרויקטים בהיקפים של עשרות מליוני ₪.

החברה פועלת בירושלים והינה החברה הגדולה בירושלים בתחום התמ"א.

לחברה כ- 20 פרויקטים בכל רחבי העיר בשלבים שונים – משלבי החתימות ועד לשלבי הביצוע
בהיקפים של מאות יחידות דיור באיזורי ביקוש.

החברה מוסרת בימים אלו 2 פרויקטים, ומבצעת בו זמנית 6 פרויקטים.

50% ממניות החברה מוחזקות על ידי אליאור באמצעות חברת יפה נוף שבבעלותו המלאה של אליאור.

רו"ח אליאור גבאי,שימש בתפקידים בכירים בשירות המדינה – בתפקיד האחרון שימש כסגן הממונה על
שוק ההון במשרד האוצר

בעל ניסיון עשיר בתחום הנדל"ן – הן כיזם וכמנהל של פרויקטים של בניה למגורים בהיקפים גדולים של
מעל 200 מליון ₪, והם בייזום פרויקטי ביצוע בתחום התחדשות עירונית